"The art of Costa Rican birds"

a colorful journey

In dit boek zijn meer dan 50 unieke Costa Ricaanse vogelsoorten samengebracht op gedetailleerde afbeeldingen aangevuld met interessante informatie.  


In this book are compiled more than 50 unique Costa Rican bird species on detailed images supplemented with interesting information.

52 vogelsoorten zijn in volle pagina grootte afgebeeld, in hun natuurlijke omgeving en in hun natuurlijke kleuren.

52 bird species are depicted in full page size, in their natural environment and in their natural colors.

 


Tussen de vogel pagina's, pagina's met een beknopte beschrijving (in het Nederlands en het Engels) over hun voeding en gewoontes. En een klein kaartje geeft hun verspreiding in Costa Rica aan.

Between the bird pages, pages with a brief description (in Dutch and English) about their diet and habits. And a small map indicates their distribution in Costa Rica.

Meer dan 50 afbeeldingen van Costa Ricaanse vogelsoorten samengebracht in een hardcover (30,5cm x 22cm) full color boek. 84 pagina's waarvan 52 met afbeeldingen over de volle pagina grote afgebeeld. Geschilderd in hun natuurlijke habitat. 

Dit boek kost € 30,- Gratis verzending. Te bestellen op de Shop pagina. 

Zijn er nog vragen dan kun je mij altijd een email sturen met de contact pagina.

More than 50 images of Costa Rican bird species brought together in a hardcover (30.5cm x 22cm) full color book. 84 pages, 52 of which are full-page images. Painted in their natural habitat.

This book costs
€ 30,- Free shipping . Can be ordered on the shop page. 


If you have any questions, you can always send me an email with the contact page.